22 2013 квітня 3686

Створення та діяльність ОУН

Тема. Створення та діяльність ОУН

 

Мета: дати оцінку діяльності ОУН; розкрити суть ідеології «інтегрального націоналізму»; сприяти розвитку в учнів історичної свідомості, критичному осмисленню ними історичних подій; виховувати їх у дусі патріотизму, толерантності.

Детальніше
21 2013 квітня 4397

Українські землі у складі Польщі

Тема. Українські землі у складі Польщі.

 

Мета: розкрити становище та розвиток українських земель у складі Польщі; з’ясувати етапи правлячих кіл Польщі щодо українства; схарактеризувати українські політичні сили та перебіг політичної боротьби; розвивати в учнів уміння аналізувати, зіставляти, робити висновки; виховувати їх у дусі поваги до історії свого народу.

Детальніше
07 2013 квітня 6449

Освіта і наука в 1930-ті рр. «Розстріляне відродження». Церковна політика радянської влади

Тема. Освіта і наука в 1930-ті рр. «Розстріляне відродження». Церковна політика радянської влади

 

Мета: показати, що культура розглядалася керівництвом держави як підґрунтя ідеології; підкреслити, що одночасно зі створенням умов для розвитку освіти і науки були знищені сотні представників культури, звинувачених в «українському буржуазному націоналізмі»; розвивати в учнів уміння аналізувати, зіставляти, робити висновки; виховувати в них кращі моральні якості.

Детальніше
07 2013 квітня 4780

Голодомор 1932—1933 рр.

Тема. Голодомор 1932—1933 рр.

 

Мета: показати, що одним із найжорстокіших злочинів сталінізму проти українського народу був штучно організований голод 1932—1933 рр.; формувати в учнів навички критичного мислення; виховувати їх у дусі поваги до історичної боротьби та здобутків українського народу.

Детальніше
24 2012 грудня 10216

Розвиток мистецтва в 1917–1921 рр.

Урок 29

Тема. Розвиток мистецтва в 1917–1921 рр.

 

Мета: охарактеризувати особливості розвитку мистецтва України в період національно-визвольних змагань: література, театральне, музичне і хорове мистецтво, визначити місце української церкви в революційну добу; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, здійснювати порівняння історичних явищ та подій, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, давати історичну характеристику діячам культури; сприяти патріотичному вихованню учнів, а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання.

Детальніше
24 2012 грудня 9710

Розвиток освіти в 1917–1921 рр.

Урок 28

Тема. Розвиток освіти в 1917–1921 рр.

 

Мета: охарактеризувати особливості розвитку культури України в період національно-визвольних змагань, культурні здобутки українських урядів в освітній політиці, освітню політику більшовиків, стан науки, значення відкриття УАН і університетів; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, здійснювати порівняння історичних явищ та подій, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, давати історичну характеристику діячам культури; сприяти патріотичному вихованню учнів, а також виховувати в них естетичні смаки

та уподобання.

Детальніше
24 2012 грудня 8421

Тенденції розвитку культури в 1917–1921 рр.

Урок 27

Тема. Тенденції розвитку культури в 1917–1921 рр.

 

Мета: охарактеризувати особливості розвитку культури України в період національно-визвольних змагань, з’ясувати нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917–1920 рр., суперечливе ставлення населення до культурних цінностей, подвижництво творців та діячів культури, культурно-освітню діяльність громадських організацій в цей період; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, здійснювати

порівняння історичних явищ та подій, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, давати історичну характеристику діячам культури; сприяти патріотичному вихованню учнів, а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання.

Детальніше
24 2012 грудня 5385

Узагальнення знань за темою «Українська державність в 1917–1921 рр.»

Урок 26

Тема. Узагальнення знань за темою «Українська державність в 1917–1921 рр.»

 

Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити основні події Української революції; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами та поняттями.

Детальніше
24 2012 грудня 3771

Повстанські рухи. Поразка українського визвольного руху

Урок 25

Тема. Повстанські рухи. Поразка українського визвольного руху

 

Мета: охарактеризувати масштаби розгортання повстанського руху в період визвольних змагань, з’ясувати причини поразки українського визвольного руху та визначити уроки та наслідки державотворчих процесів на території України у 1917–1921 рр.; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, висловлювати свою точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.

Детальніше
24 2012 грудня 6359

Радянсько-польська війна і Україна

Урок 24

Тема. Радянсько-польська війна і Україна

 

Мета: охарактеризувавши причини, хід та наслідки радянсько-польської війни, визначити, яке місце посідала Україна у військово-політичних подіях даного періоду; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з історичними джерелами, аналізувати матеріал, робити висновки та узагальнення, висловлювати свою точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.

Детальніше